Segédanyagok
Course materials
E-mail
kép

Kitlei Róbert
ELTE Informatikai Kar, mestertanár
Déli Tömb 2-616A
(+36)(1) 372-2500/8306
Tárgyalt anyagrészek
Az előadásokon tárgyalt anyagrészekhez kapcsolódó tartalmak:
02.14. 01 4-7,12-13,16-22 02 2,13-16 02.21. 02 3,4,8-10,17-20,22,31-33,36-37,41 02.28. 02 27-30
03.07. 02 76-78, (előadás) equals, hashCode, toString 03.14. kivételkezelés 03.21. alaposztályok: fólia 1-27,47-51, 02 76-81, (előadás)
A tárgy követelményei
A tárgy teljesítéséhez egy beadandó feladatot és egy ZH-t kell sikeresen megoldani, az utóbbin elméleti és gyakorlati feladatok is lesznek.
A tárgy követelményei
A tárgy számonkérése a következő komponensekből áll:
  • minden gyakorlat elején: egy feleletválasztós és/vagy kifejtős kérdés
  • egy opcionális beadandó feladat megoldása
  • a ZH-n: számos feleletválasztós és/vagy kifejtős kérdés
  • a ZH-n: gyakorlati feladat megoldása
    • a megoldásnak el kell érnie egy minimumszintet
    • a ZH-n, ahogy a gyakorlatokon is, csak "egyszerű" szövegszerkesztő használata megengedett, IDE nem
A tárgy előadása és gyakorlata, mint a nappali BSc képzés minden órája, katalógusos.
    Kellően magas kreditátlaggal mentesülni lehet az óralátogatási kötelezettség alól.
    Akinek gyakorlata ütközik az előadással, a gyakorlatra kell bejárnia, és a gyakorlatvezető a félév végén e-mailben igazolja felém a jelenlétet.
A tárgy követelményei
Az elméleti számonkérésen a tananyagból feltett feleletválasztós és/vagy kifejtős kérdésekre kell válaszolni, a témakörök azok, amelyeket a fóliasorozat érint. Felhívom a figyelmet azonban arra, hogy a fóliasorozat csak vázlatosan tartalmazza a tananyagot, ezért nem javasolt csupán annak memorizálásával készülni.

A tárgy gyakorlatának teljesítéséhez egy beadandó feladatot és egy ZH-t kell sikeresen megoldani.

A tárgy előadása és gyakorlata, mint a nappali BSc képzés minden órája, katalógusos.
    Kellően magas kreditátlaggal mentesülni lehet az óralátogatási kötelezettség alól.
    Akinek gyakorlata ütközik az előadással, a gyakorlatra kell bejárnia, és a gyakorlatvezető a félév végén e-mailben igazolja felém a jelenlétet.


A tárgyhoz elérhető segédanyagok: