Segédanyagok

Fordítás, eljárás, ciklus

A Java alapjai

Történet, jellemzők

Java program írása

Fordítás, futtatás (parancssor)

Kódolási konvenció, dokumentáció

Típusok, konverziók

Vezérlési szerkezetek: elágazások

Vezérlési szerkezetek: ciklusok

Vezérlési szerkezetek: ugró utasítások

Osztály, objektum, csomag, import, debug

Emlékeztető: Hello World!

// Fordítás: javac HelloWorld.java
// Futtatás: java HelloWorld

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args){
    System.out.println("Hello World!");
    // kiírás a sztenderd kimenetre
  }
}

Osztályok és objektumok

A komplex számok osztálya (ComplexPolar.java)

Tesztprogram (ComplexPolarTest.java)

Készítsük el a létrehozott osztály tesztprogramját.

Csomag (package)

Saját csomag készítése

Csomagazonosítók beillesztése a forrásszöveg elejére + importálás:

Fordítás és futtatás

Programok nyomonkövetése, hibakeresése

>jdb
Initializing jdb ...
jdb> help
run [class [args]]    -- start execution of application's main class
print <expr>       -- print value of expression
eval <expr>        -- evaluate expression (same as print)
set <lvalue> = <expr>   -- assign new value to field/variable/array element
locals          -- print all local variables in current stack frame
stop at <class id>:<line> -- set a breakpoint at a line
step           -- execute current line
cont           -- continue execution from breakpoint
exit (or quit)      -- exit debugger

Osztálydefiníció, getter és setter, this, konstruktor, túlterhelés

Osztályok definíciója

Point.java

Készítsük el a Point osztályt (Point.java). - Tulajdonságok: x és y koordináta (mindkettő double típusú) - Művelet: eltolás: dx és dy értékekkel eltolja a pontot (mindkettő double típusú)

// megoldás:
class Point {

  double x;
  double y;

  void move(double dx, double dy) {
    x += dx;
    y += dy;
  }
}

Circle.java

Készítsük el a kört reprezentáló Circle osztályt (Circle.java). - Tulajdonságok: középpont (Point) és sugár (double) - Műveletek: eltolás és nagyítás - eltolás: dx és dy értékekkel eltolja a középpontot (mindkettő double típusú) - nagyítás: egy adott számmal szorozza a sugarat (factor double típusú)

// megoldás:
class Circle {
  Point center;
  double radius;

  void move(double dx, double dy) {
    center.move(dx, dy);
  }

  void enlarge(double factor) {
    radius *= factor;
  }
}

Láthatóság

Motiváció: - az objektum állapotát kívülről ne tudjuk tetszőleges módon megváltoztatni - az osztályokban a metódusok viselkedése a felhasználó számára mindig lényegében egy fekete doboz

Láthatósági módosítók

Minden adattagra és minden metódusra pontosan egy láthatósági (hozzáférési) kategória vonatkozhat, ezért az alább megadott módosítószavak közül pontosan egyet lehet használni minden egyes tag és metódus esetében. A láthatósági kategóriák (módosítószavak) a következők:

Láthatósági reláció

publicprotected⊇félnyilvános⊇private

Módosító

osztály

csomag

leszármazott

mindenki

public

igen

igen

igen

igen

protected

igen

igen

igen

nem

nincs (package-private)

igen

igen

nem

nem

private

igen

nem

nem

nem

Getterek és setterek

A this pszeudováltozó

Készítsünk lekérdező és beállító műveleteket (metódusokat), amelyekkel le tudjuk kérdezni / be tudjuk állítani a pontok és a körök attribútumait:

A metódusok legyenek publikusak.

(Az adattagok nem publikusak.)

Használjuk a this pszeudováltozót.

Főprogram (PointCircleTest.java)

Készítsünk tesztprogramot a pontok és körök osztályához.

 1. Hozzunk létre egy Point és egy Circle objektumot.
 2. Kérdezzük le és állítsuk be a pont koordinátáit.
 3. Toljuk el a pontot megadott értékkel.
 4. Legyen a pont a kör középpontja, állítsuk be a sugarát.
 5. Toljuk el, nagyítsuk a kört.
 6. Kérdezzük le a kör középpontját és a sugarát.

Konstruktorok

Túlterhelés (overloading)

Konstruktorok készítése, túlterhelés

A Point és Circle osztályokhoz készítsünk konstruktorokat. A Point osztályhoz csak egyet, amelynek a koordinátákat lehet átadni. A Circle osztályhoz hármat:

toString

Készítsünk a Point osztályba egy szöveges visszatérési értékű, paraméter nélküli, toString nevű publikus metódust, amely visszaadja egy pont szöveges reprezentációját.

Tömbök használata

Tömegközéppont meghatározása (PointCircleTest.java)

Tömbök, Arrays, String, StringBuilder

Tömbök

Tömb létrehozása

Tömbök inicializálása

Többdimenziós tömbök

int mdt[][];
mdt = new int[2][];
mdt[0] = new int[2];
mdt[0][0] = 7;
mdt[0][1] = 2;
mdt[1] = new int[3];
mdt[1][0] = 2;
mdt[1][1] = 4;
mdt[1][3] = 0;

A java.util.Arrays osztály

void reverse( int[] src, int[] dst ){
  assert src != null;
  assert dst != null;
  assert src.length == dst.length;
  assert src != dst;  
    // ezt is kossuk ki, hogy jol mukodjon
  for( int i=0, j=src.length-1; 
    i<src.length; ++i, --j ){
    dst[j] = src[i];
  }
}
public class Point {
  private final int x,y;
  public Point( int x, int y ){
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
  public int getX(){ return x; }
  public int getY(){ return y; }
}
public class Point {
  private final int[] coords;
  public Point( int x, int y ){
    coords = new int[]{x, y};
  }
  public int getX(){ return coords[0]; }
  public int getY(){ return coords[1]; }
  public int[] coords(){ return coords; }
}

Point p = new Point(1,1);
int[] c = p.coords();

Kiszivárogtatás

public class Point {
  private final int[] coords;
  public Point( int x, int y ){
    coords = new int[]{x, y};
  }
  public int getX(){ return coords[0]; }
  public int getY(){ return coords[1]; }
  public int[] coords()
    { return new int[]{coords[0],coords[1]}; }
  // masolatot adunk vissza
}

A String osztály

A StringBuilder osztály

Feladat: Többdimenziós tömb sorainak kiiratása

Készíts egy IntegerMatrix nevű osztályt a következő metódusokkal.

Ez esetben objektum toString metódusa a következő karakterlánccal tér vissza: "1,2,3;4,5,6".

Kivételkezelés, I/O (BufferedReader, Scanner, PrintWriter)

Mi is az a kivételkezelés?

Példa – Magyarázat

Hívási lánc (stack trace)

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
  at Repeater.println(Repeater.java:6)
  at Main.print(Main.java:13)
  at Main.main(Main.java:5)

Kivételkezelés hibakezelés

Kivételek tehát

Kivételek lekezelése

try {
  // ...
} catch (ExceptionType1 e) {
  // ...
} catch (ExceptionType2 e) {
  // ...
} /*
  ...
*/ catch (ExceptionTypeN e) {
  // ...
} finally {
  // ...
}

Kivételek lekezelése – Példa

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      System.out.println("Hello, " + args[0] + "!");
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.err.println("Not enough command line arguments.");
      // standard error kimenetre írunk
    } finally {
      System.out.println("bye");
    }
  }

}

Kivételek lekezelése – Példa futtatása

$ javac Main.java

$ java Main
Not enough command line arguments.
bye

$ java Main World
Hello, World!
bye

Java IO

Feladat

BufferedReader

String filepath = args[0]; // abszolút vagy relatív út
File file = new File(filepath);
try ( FileReader reader = new FileReader(file) ) {
  // itt használhatjuk a reader objektumot
}
try (FileReader reader = new FileReader(file);
  BufferedReader br = new BufferedReader(reader) ){

  // ...
}
try (BufferedReader br =
  new BufferedReader(new FileReader(file)) ){

  // ...
}

BufferedReader – Kivételkezelés

try (BufferedReader br =
  new BufferedReader(new FileReader(file)) ){

  // ...
} catch (FileNotFoundException e) {
  System.err.println("File does not exist.");
} catch (IOException e) {
  System.err.println("An IO error occurred.");
}

BufferedReader – readLine

try ( BufferedReader br =
  new BufferedReader(new FileReader(file)) ) {

  String line;
  for (line = br.readLine();
    line != null;
    line = br.readLine()) {

    System.out.println(line);
  }
} catch (FileNotFoundException e) {
  System.err.println("File does not exist.");
} catch (IOException e) {
  System.err.println("An IO error occurred.");
}

Scanner

try ( Scanner sc = new Scanner(file) ) {
  while (sc.hasNextLine()) {
    String line = sc.nextLine();
    System.out.println(line);
  }
} catch (FileNotFoundException e) {
  System.err.println("File does not exist.");
}

PrintWriter

String[] linesToWrite = // ...

try ( PrintWriter pw = new PrintWriter(file) ) {

  for (String line : linesToWrite) {
    pw.println(line);
  }
} catch (FileNotFoundException e) {
  System.err.println("File cannot be opened.");
}

throws

Túlterhelés, static, alapértelmezett konstruktor, fájlfeldolgozás, felsorolási típus

Túlterhelés - overloading

Egy sokszor látott példa

System.out.println(int);
System.out.println(double);
System.out.println(String);

Túlterhelés - Konstruktor túlterhelése

public class Point {
  private int x, y;
  public Point( int x, int y ){
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
  public Point(){
    x = 0; y = 0;  // amugy is 0
  }
}
public class Point {
  private int x, y;
  public Point( int x, int y ){
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
  public Point(){
    this(0,0);
  }
}

Alapértelmezett konstruktor

public class Circle {
  private int x, y;
  private double radius;
  public static void main(String[] args){
    Circle c = new Circle(); // x:0; y:0, radius: 0.0
  }
}

public class Circle {
  private int x = 0, y = 0;
  private double radius = 1.0;  // inicializáló kifejezés
  public static void main(String[] args){
    Circle c = new Circle(); // x:0; y:0, radius: 1.0
  }
}
public class Circle {
  private int x, y;
  private double radius;
  public Circle(int x, int y, int r){/*...*/}
  public static void main(String[] args){
    //compile error:
    //constructor Circle in class Circle cannot be applied to given types;
    Circle c = new Circle();
  }
}

Statikus adattagok

public class Circle {
  public static int counter = 0;
  private int x, y;
  private double radius;
  public Circle(){ counter++; /*...*/}
  public static void main(String[] args){
        System.out.println(Circle.counter);
        Circle c1 = new Circle();
        System.out.println(Circle.counter);
        Circle c2= new Circle();
        System.out.println(Circle.counter);
  }
}

Kimenet:

0
1
2
public class Circle {
    public static int counter = 0;
  private int x, y; private double radius;
  private static void incrementCounter(){counter++;}
  public Circle(String sx, String sy, String sradius){
            incrementCounter();
            x = Integer.parseInt(sx);
  }
  public static void main(String[] args){
            incrementCounter();
            System.out.println(Circle.counter);
            Circle c1 = new Circle("1","2","3");
            System.out.println(Circle.counter);
  }
}

Kimenet:

1
2
public class Main{
  public static void main(String[] args){
    Circle.incrementCounter(); // -> OK
    System.out.println(Circle.counter); //->OK
    Circle c1 = new Circle("1","2","3");
    c1.incrementCounter(); // ->NEM OK !!
    System.out.println(c1.counter); // ->NEM OK !!
  }
}
class Circle {
  public static int counter = 0;
  /*...*/
  public static void incrementCounter(){counter++;}
}

Felsorolási típus (enum)

public enum Day {
  SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY,
  THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
}
//...
Day d1 = Day.MONDAY;
Day d2 = Day.valueOf("MONDAY");
public class EnumTest {
 Day day;
 public EnumTest(Day day) {  this.day = day; }
 public void tellItLikeItIs() {
   switch (day) {
    case MONDAY:
        System.out.println("Mondays are bad.");
       break;
    case FRIDAY:
        System.out.println("Fridays are better.");
       break;
    case SATURDAY: case SUNDAY:
        System.out.println("Weekends are best.");
       break;
    default:
        System.out.println("Midweek days are so-so.");
       break;
    }
  }
  //....
//....
  public static void main(String[] args) {
    EnumTest firstDay = new EnumTest(Day.MONDAY);
    firstDay.tellItLikeItIs();
    EnumTest thirdDay = new EnumTest(Day.WEDNESDAY);
    thirdDay.tellItLikeItIs();
    EnumTest fifthDay = new EnumTest(Day.FRIDAY);
    fifthDay.tellItLikeItIs();
    EnumTest sixthDay = new EnumTest(Day.SATURDAY);
    sixthDay.tellItLikeItIs();
    EnumTest seventhDay = new EnumTest(Day.SUNDAY);
    seventhDay.tellItLikeItIs();
  }
}
public enum Planet {
  VENUS  (4.869e+24, 6.0518e6),
  EARTH  (5.976e+24, 6.37814e6),
  //...
  private final double mass;  // in kilograms
  private final double radius; // in meters
  Planet(double mass, double radius)
      { this.mass = mass; this.radius = radius;}
  public static final double G = 6.67300E-11;
  double surfaceGravity()
      { return G * mass / (radius * radius);  }
  //...
 //..
 double surfaceWeight(double otherMass) {
   return otherMass * surfaceGravity();
 }
 public static void main(String[] args) {
   if (args.length != 1) {
     System.exit(-1);
   }
   double earthWeight = Double.parseDouble(args[0]);
   double mass = earthWeight/EARTH.surfaceGravity();
   for (Planet p : Planet.values())
    System.out.printf("Your weight on %s
    (the %d th planet) is %f%n",
    p, p.ordinal()+1,p.surfaceWeight(mass));
  }

(Gyakorló feladat)

A feladatok megoldása során innentől fogva elvárás a kódolási konvenciók betartása.